Strona główna
Aktualno¶ci
Antologia
Wycinanki
Panny i anioły
96 KRZYŻY
¦więta Zofija ...
Być matk±
Sybiraczka
Szczę¶cie
Złoty dom
Krzak burzanu
Błękitne piekiełko
Teofila i motyl
Pypcio i pchełki
Krasnoludek i myszka
Cygan i pimpusia
Felu¶, Zenu¶ i Salusia
Skarb
Graj Ewo
Krakowski lajkonik

   Jadwiga Solińska (z domu Orłowska) urodziła się 1 stycznia 1929 roku w W±soszu Grajewskim; w rodzinie chłopskiej. Tam też mieszka; woj. podlaskie. Od 12 kwietnia 1940 roku do 19 lutego 1946 przebywała z mam±, babci± i siostr± na zesłaniu w ZSRR; w Kazachstanie, w rejonie Pawłodaru nad Irtyszem. Tam w 1943 roku zmarła jej babcia. Ojciec ukrywał się podczas wojny przed NKWD.
    Solińska pisać zaczęła w 1944 roku pod wpływem do¶wiadczeń kazachstańskich. Po powrocie do Polski wyszła za m±ż za rolnika Józefa Solińskiego. Całe życie pracowała na roli, zajmuj±c się równocze¶nie twórczo¶ci± artystyczn±. Jest autork± wierszy i przekazów prozatorskich, zajmuje się plastyk± obrzędow±, występuje jako gawędziarka. Od 1988 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jej eksponaty obrzędowe wystawiano w wielu miastach Polski oraz w Bułgarii, Niemczech i Szwecji. czytaj dalej


Odsłonięcie nowych tablic w Alei Gwiozd Łowickich na Starym Rynku
Łowicz, 10 września 2016.

"Gwiozda Łowicko"


Wiersze nagrane przez TVP Kultura:

Chrystus

Prezenty

Ziemia Ojczysta


W Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. J. Pocka uzyskiwała wielokrotnie nagrody i wyróżnienia. Otrzymała dyplomy Ministra Kultury i Sztuki, Wojewody Łomżyńskiego, odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Order Serca Matkom Wsi, Nagrodę Zygmunta Glogera. Publikuje w prasie i antologiach, ukazały się indywidualne edycje jej twórczo¶ci: Graj Ewo, Krzak burzanu, Skarb, Sybiraczka, Szczę¶cie, Złoty dom. Duż± popularno¶ci± w¶ród czytelników cieszy się zbiór wspomnieniowy Sybiraczka. Ksi±żeczka ta miała już dwa wydania (Białystok 1993, Lublin 1995). Obecnie ukazuje się kolejne wydanie. Edycję tę trzeba przy tym rozpatrywać ł±cznie z Krzakiem burzanu (Lublin 1999), oba utwory mówi± bowiem o tym samym dramatycznym wydarzeniu - zesłaniu rodziny Orłowskich do Kazachstanu.
    Sybiraczka mie¶ci się w bogatym nurcie prozy osobistej, autobiograficznej, zesłańczo-łagrowej. Przekaz ten ma wymowę antytotalitarn±, a zatem głęboko humanitarn±. Ukazuje siłę człowieka, walcz±cego o sw± godno¶ć i przeżycie. Solińska nie poddała się wówczas zniewoleniu, obecnie za¶ poprzez słowo literackie upamiętnia tamte chwile grozy.

Autorem tekstu jest Donat Niewiadomski


Po zesłaniu

My¶l w mej głowie się wije
Męcz±ca, natrętna, uparta.
A te skromne wierszyki
To historii karta ...Wystawa Palm Wielkanocnych Jadwigi Solińskiej
29 marca 2004r Godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Mista Grajewo
Wystawa dostępna do końca kwietnia
Na to Boga Narodzenie
kiedy dnia przybywa
na kurze st±pienie
i na ten Nowy Rok
na barani skok
Szczę¶cia Zdrowia Wszystkim Życzę
         i daj Bożem za rok doczekali

Gwiazdka w skansenie
Pod takim hasłem w Muzeum Wsi pod Białymstokiem prezentowane s± zwyczaje i obrzędy ludno¶ci wiejskiej na Podlasiu zwi±zane ze ¶więtami Bożego Narodzenia (do 16 grudnia 2005).Zespół ¶piewaczy W±soszankiJadwiga Solińska przy swojej wystawie podczas Wieczoru Galowego z okazji zakończenia 52 Kongresu Rolnictwa Europejskiego Kraków 2000 w podziemiach zamku królewskiego w Niepołomicach.Wystawa w mieszkaniu: Stara , Nowa .

powrót do pocz±tku strony


Wybór i przygotowanie strony Stefan Soliński